Veel gestelde vragen

De uitgezette routes (7.5, 15, 25 en 40km) lopen door het schitterende Gaasterland, met bossen, glooiende landschappen en de IJsselmeerkust. Door deelname doe je niet alleen jezelf een plezier. Het inschrijfgeld komt namelijk geheel ten goede aan de Stichting 'Bouwen met Bouma's'en afdelingen van Stichting 'De Zonnebloem'. Voor meer informatie zie bij 'Projecten'.

De betaling van de ticket(s) loopt via Ideal. Zodra de betaling is gelukt ontvang je een mail met de ticket(s). Print deze uit en neem ze mee naar de start, ze worden daar gescand en je ontvangt de route/stempelkaart. 

Ja, dit is mogelijk. Het is echter beter om tijdig te boeken en de tickets thuis uit te printen. Deze worden gescand bij de start. Eventueel kan de ticket ook van je telefoon worden gescand. Inschrijving aan de start is altijd nog mogelijk, eventueel ook per PIN betaling .

Ja, dit is altijd mogelijk. Het is echter verstandiger om via internet in te schrijven, je kunt dan thuis al de tickets uitprinten en bent er dan zeker dat je snel van start kunt gaan. De voorinschrijving levert je bovendien een leuk financieel voordeel op.

Er is in voldoende mate parkeerruimte voorhanden. Verkeersregelaars leiden het parkeren in goede banen, volg altijd hun instructies op. Aan het parkeren zijn géén kosten verbonden.

Ja, langs de route zijn op diverse plaatsen E.H.B.O. posten, bemand door deskundig personeel.

De organisatie is in handen van Lionsclub Balk, Tusken Mar en Klif. Langs de route op oversteekplaatsen zorgen gediplomeerde verkeersregelaars voor de veiligheid. Alle medewerkers doen de werkzaamheden op vrijwillige basis, het volledige inschrijfgeld komt dan ook terecht bij de goede doelen.

Ja, er wordt gezorgd voor versnaperingen en iets te drinken op diverse punten langs de routes. Verder lopen de routes langs diverse horecagelegenheden waar van alles te krijgen is.

Ja, langs de route zijn op diverse plaatsen mobiele toiletunits en plaskruizen geplaatst.

Ja, als je de route van 7.5, 15, 25 of 40 km hebt afgelegd en het juiste aantal stempels bemachtigd, dan ontvang je na afloop een fraaie herinneringsmedaille.

Ja, honden mogen meelopen tijdens de Gaasterland Wandeltocht, mits aangelijnd gedurende de gehele route.

De  starttijden zijn alsvolgt:

Afstand

 40km:                08:00 – 09:00 uur  
 25km:                08:30 – 10:00 uur  
 15km:                10:00 – 12:00 uur 
 7.5km:               10:00 – 12:00 uur