Stichting BMFM

De Stichting Bevordering Mobiliteit Fysiekbeperkte Mensen (BMFM) verzorgt kleinschalige rondvaarten met een boot die toegankelijk is voor rolstoelen. In 2010 is de Stichting gestart met het project "In je rolstoel door de Luts". Alle informatie is te vinden op de website http://www.stichtingbmfm.nl

Starchildren Nepal

starchildren over ons 2Stichting Starchildren geeft kansarme kinderen (HIV/AIDS geïnfecteerde kinderen en AIDS wezen) de geborgenheid van een thuis, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, een nieuwe kans in hun leven. Kinderen, wees geworden door HIV/AIDS of zelf geïnfecteerd, worden aan hun lot overgelaten. Vaak ook nog eens gestigmatiseerd en vijandig behandeld door hun onwetende families en omgeving. Familieleden eisen de ouderlijke eigendommen op en dwingen hen tot kinderarbeid, op het land of in het huis. De meeste scholen weigeren HIV/AIDS besmette kinderen de toegang uit angst dat ze de andere kinderen besmetten. Juist daarom zijn de Starchildren huizen zo hard nodig om deze vergeten groep een kans op een menswaardig bestaan te geven. Het Starchildren initiatief is één van de weinige hulpprojecten in Nepal met deze specifieke groep kinderen.Naar aanleiding van een onderzoek is gebleken dat Starchildren het enige huis in Nepal is die jonge HIV/Aids kinderen opvangt, en die HIV/AIDS geïnfecteerde vrouwen in dienst neemt.Helaas heeft Starchildren niet de capaciteit om alle aanvragen die op dit moment binnen komen te honoreren. Volgens de Nepalese regering zijn er momenteel 4.000 kinderen geÏnfecteerd met HIV/Aids maar volgens onderzoek van grote organisaties ligt het aantal vele malen hoger en zijn het er meer dan 16.000. Het grootste obstakel is dat er geen andere organisatie is die de zorg op zich wil nemen. Om te beginnen is er de enorme angst voor HIV/Aids en de hoge kosten die de uitgebalanceerde voeding en de medische zorg met zich meebrengt. Dit is een van de meest uitgesproken reden dat HIV/Aids kinderen worden geweigerd in de normale weeshuizen. Deze groep kinderen wordt in principe doodgezwegen en het is eigenlijk onnodig te vermelden dat hun stigma enorm is.